گروه شیمی منطقه یک تهران

سایت های مرتبط با فصل های کتاب شیمی1

بخش یک : مایعی کم یاب در عین فراوانی

 

01

http://www.theteacherscorner.net/thematicunits/water.htm

 

‏‏شامل طرح درس و لینک های بسیار،دربخش های گوناگون علمی است که بخش مربوط به آب آن‌را پیش رو دارید. این پایگاه اینترنتی، مرجع بسیار خوبی برای معلمان ودانش آموزان است. از بخش‌های دیگر این پایگاه اینترنتی می‌توان به بخش های موضوعی، منابع معلمان، اوقات فراغت معلمان و ... اشاره کرد.

 

02

 http://www.sdcwa.org/education/teachers.phtml

 

این پایگاه اینترنتی را مسؤولین منابع آب شهرساندیگو در آمریکا طراحی کرده اند. بخش آموزشی این  پایگاه شامل برنامه های آموزشی در دو شاخه بنیادی و جزییبرای دانش آموزان، در باره ی آب است.

 

03

http://wri.eas.cornell.edu/projects/wet

 

این پایگاه اینترنتی وابستهبه موسسه ی منابع آبی نیویورک است و بخشی به نام آموزش در باره ی آب را برای معلمان در بر می گیرد که مجموعه ای سودمند از فعالیت‌ها ، نوآوری ‌ها و ... را در باره ی آبداراست.

 


04             

http://www.water-ed.org/schoolprograms.asp

 

طراحان این پایگاه اینترنتی تلاش کرده اند که یک منبع اطلاعاتی در باره ی موضوع های مربوط به آب فراهم کنند. این پایگاه اینترنتی شامل بخشی به‌نام برنامه‌های مدارس است که برای سه دوره ی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند.

 

05

http://www.uwex.edu/erc/eypaw/

 

این پایگاه اینترنتی وابسته بهدانشگاه ویسکانسین است که در بخش دانش آموزی آن ،مطالب آموزشی سودمندی را خواهید یافت.

 

06

http://www.countyofsb.org/pwd/water/schooledu.htm

 

این پایگاه اینترنتی وابسته به سانتاباربارای کالیفرنیا است. در بخش منابع آب این پایگاه اینترنتی، برنامه های آموزشی گوناگون با دسته بندیی که بر اساس گروه سنی صورت گرفته است ، وجود دارد.

 

07

 http://www.projectwet.org/index.html

 

در صفحه ی نخست این پایگاه اینترنتی، که نام آن خلاصه شده ی واژه های Water Education for Teachers است ،آمده است: (( ماموریت ما آموزش،دانش آموزان، پدران و مادران،‌ آموزگاران و انجمن های سراسر جهان در باره ی آب است.)). این، نمونه ای از یک پایگاه اینترنتی کامل است که آشنایی با آن خالی از لطف نیست.

 

08

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclesummary.html

http://ga.water.usgs.gov/edu/mearth.html

آمار مربوط به منابع آب در کره زمین

 

09,10

http://www.epa.gov/water/kids/watered2.html

http://www.epa.gov/highschool/water.htm

 

این پایگاه اینترنتی وابسته به آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا بوده ، شامل بخش های آب،هوا،اکوسیستم‌ها و ... است. بخش آب این پایگاه برای گروه‌های سنی گوناگون طبقه بندی شده است و در بخش دبیرستانی آن مطالبی در باره ی آب آشامیدنی، آبهای جاری، آلودگی آب، منابع آب و ... وود دارد.

 

11

http://www.mwra.state.ma.us/02org/html/sti.htm

 

این پایگاه اینترنتی وابسته به مسؤولین منابع آب ماساچوست است و در بخش برنامه‌های مدارس آن مطالبی آموزشی در قالب تور ها، برنامه های کلاسی و ...ارایه شده است.

 

12

http://water.usgs.gov/education.html

 

پایگاه اینترنتی منابع آبی آمریکا هدف خودرا فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای همه ی شهروندان در سراسر جهان عنوان می کند و در بخش اطلاعاتی، برای معلمان و دانش آموزان مطالب سودمند و تعداد زیادی لینک جالب را آورده است.

 

13

 http://www.edinformatics.com/math_science/water_ice.htm

این پایگاه اینترنتی در واقع یک دایرکتوری جست وجو برای پایگاه های اینترنتی آموزشی است. در لینک یاد شده، می‌توانید مطالبی در باره ی ویژگی های آب،ساختار آن و انیمیشن های زیبا و ... را بیابید.

 

 

14

http://www.johnkyrk.com/H2O.html

 

ساختار مولکول آب با جلوه های ویژه و زیبا

 

15

http://wow.nrri.umn.edu/wow/student/water/unique.html

 

این پایگاه اینترنتی هدف خود را آموزش به دانش آموزان دبیرستانی، برای درک وپیدا کردن راه حل مناسب برای مسایل محیط زیستی عنوان کرده است . این پایگاه اینترنتی مطالبی جداگانه برای معلمان دارد و توسط دانشگاه مینه سوتا پشتیبانی می شود.

16

 

16

http://www.lsbu.ac.uk/water/

 

دراین آدرس نیز مطالبی در باره ی رفتارآب و ساختار آن از پایگاه اینترنتی دانشگاه ساوت بنک لندن خواهید یافت.

17

http://www.ec.gc.ca/water/en/nature/prop/e_cycle.htm

 این پایگاه اینترنتی وابسته به یک شرکت خصوصی بسیار بزرگ و معتبر طرفدار محیط زیست در کشور کانادا ست که بخش های آموزشی نیز در آن گنجانده شده است. در

آدرس یادشده بخشی از مطالب این پایگاه را در باره ی چرخه ی آب مشاهده می کنید.

 

http://danpatch.ecn.purdue.edu/~epados/ground/src/cycle.htm 

 

در این آدرس مطالب کاملی در باره ی چرخه ی آب و مراحل آن مشاهده می کنید. این پایگاه اینترنتی وابسته به دانشکده ی مهندسی دانشگاه پوردو است.

19

 

http://www.erh.noaa.gov/er/ctp/hydro/cycle/watercycle.htm

 

این، پایگاه اینترنتی سرویس هواشناسی ملی آمریکا است که در آن مطالب آموزشی در باره ی آب و چرخه ی آن یافت می شود.

20

 

http://www.bbc.co.uk/schools/riversandcoasts/water_cycle/rivers/index.shtml

 

در این آدرس که بخشی از مدرسهی شبکهی بی بی سی است، فرایند چرخهی آب در قالب فلش موجود است. گفتنی است که برای اجرای آن نرم افزار flash playerمورد نیاز است.

بخش دوم : در پی هوایی پاکیزه!

 

01

http://www.met-office.gov.uk/education/training/atmosphere.html

 در این جا مطالبی جامع در باره ی هواکره ی  زمین شامل تاریخچه، تعریف، ترکیب ها، لایه‌ها و...از پایگاه اینترنتی Met Officeارایه شده است که از جمله پایگاه های اینترنتی با سابقه در زمینهی محیط زیست و آب و هوا ست و گردانندگان آن از سال 1982 در این زمینه فعالیت می‌کنند.

 

02

http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/earth/atmosphere.html

 

در این پایگاه اینترنتی که از مطالب و انیمیشن‌ها نیزبه‌خوبی استفاده شده است، مطالبی در باره ی هواکره ی زمین ارایه می شود که شما را با یک سفر آنلاین، به هوا و فضا می‌برد.

 3

03

http://daac.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/ATM_CHEM/atmospheric_structure.html

 

این پایگاه اینترنتی وابسته به مرکز بایگانی ناسا است. در این جا مطالبی در باره ی ساختار و لایه‌های هواکره ی زمین می‌بینید.

 

04

http://www.ucar.edu/learn/1_1_2_2t.htm

 

. این پایگاه ، وابسته به شرکتی است که از سال 1959 به پژوهش در باره ی علوم هواکره می پردازد

 پایگاهی اینترنتی است که با دانشگاه های زیادی نیز همکاری دارد.UCAR

 

05

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/fw/prs/def.rxml

 

مطالبی در باره ی فشار هوا در پایگاه اینترنتی WW2010ارایه شده است. این پایگاه وابسته به دانشگاه ایلی نویز است.

 

06

http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/GasLaws/BoylesLaw.html

 

در این جا، طرحی آزمایشی در زمینهی قانون بویل، از پایگاه اینترنتی Chemistry@davidsonارایه می شود که وابسته به گروه شیمی آزمایشگاه مارتین است.

 

07

http://www.math.montana.edu/frankw/ccp/before-calculus/function/boyle/body.htm

 

در این جا نیز مطالبی پیشرفته در باره ی قانون بویل از پایگاه اینترنتی وابسته به دانشگاه ایالت مونتانای آمریکا ارایه شده است.

 

08

http://kekule.chem.csus.edu/gaslaws/boyle.html

 

پایگاه اینترنتی گروه شیمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در آمریکا، خلاصه ای ازقانون بویل و روابط آن همراه آزمون ارایه می دهد.

 

09

http://kekule.chem.csus.edu/gaslaws/charles.html

 

خلاصه ای ازقانون شارل و روابط آن به همراه آزمونی در این باره ی از پایگاه اینترنتی دپارتمان شیمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیادر آمریکا.

 

10

http://www.iun.edu/~cpanhd/cgi-bin/generator/examgenerator.html

 

در این پایگاه اینترنتی که وابسته به دانشگاه ایندیاناست ،پرسش های چندگزینه ای شیمی، به تعداد دلخواه در زمینه های گوناگون وجود دارد که توسط پروفسورلئون طرح شده است.

 

بخش سوم: مصرف دوباره، تنها راه ادامه

 

 01

http://rredc.nrel.gov

 

این پایگاه اینترنتی، مرکز اطلاعات مربوط به منابع تجدید پذیر آمریکاست.

 

 

02

http://www.lausd.k12.ca.us/NH_Zoo_Magnet/power_trip/nonrenewable_resources.html

 

این پایگاه اینترنتی ، پایگاه اینترنتی رسمی اداره ی مدارس حوزه ی لس آنجلس آمریکاست که به معرفی منابع تجدید ناپذیر و توضیحی در این مورد می پردازد.

 

03

http://www.eia.doe.gov/kids/non-renewable/nonrenewable.html

 

در این جا، مطالبی در باره ی منابع تجدید نلپذیر از پایگاه اینترنتی اداره ی کل اطلاعات مربوط به انرژی آمریکا آمده است.

 

 

04

http://www.chemistry.co.nz/mole.htm

 

این پایگاه اینترنتی توسط یک شیمی دان نامدار نیوزلندی، به نام آلن کمپل ایجاد شده است و مرتب به روز می‌شود. تعریف و مفهوم مول را در این پایگاه اینترنتی می‌بینید.

 

05

http://www.howe.k12.ok.us/~jimaskew/cmole.htm

 

در این پایگاه اینترنتیکه وابسته به مدارس عمومی هوو واقع در اوکلاهامای آمریکاست، می توانید مطالبی در باره ی مفهوم مول و آموزش آن را مشاهده کنید.

 

06

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/moles/index.shtml

 

این پایگاه اینترنتی به منظور آموزش شیمی آنلاین ایجاد شده است و گردانندگان آن، آن ‌را به ‌روز می‌کنند . در این جا نیز مفهوم مول را مشاهده می‌کنید.

 

07

http://wind.cc.whecn.edu/~mechalke/chapter9/chapter9.htm

 

این آدرس هم مفهوم مول همراه با چند مساله ی حل شده را از پایگاه اینترنتی فردی به نام Eric J. Mechalke از مدرسان شیمی کالج کاسپر، در بردارد.

 

08

http://www.biography-dictionary.com/Dmitri-Mendeleev.htm

 

در این پایگاه اینترنتی زندگینامه ی دانشمندان و افراد شهیر زیادی موجود است.زندگینامه ی مندلیف را در این آدرس خواهید یافت.

 

09

http://www.chemicalelements.com

 

پایگاه های اینترنتی فراوانی در اینترنت وجود دارند که به بررسی و توضیح جدول تناوبی وعنصرهای آن می‌پردازند. یکی از معروف‌ترین آن ها همین آدرس است.

 

10

http://www.chemicalelements.com/groups/alkali.html

 

معرفی و توضیحی در باره ی فلزهای قلیایی را در این آدرس مشاهده می کنید.

بخش چهارم :‌ طلای سیاه، اندوخته ای رو به پایان

 

01

http://www.eia.doe.gov/kids/non-renewable/oil.html

 

نفت به عنوان سوختی فسیلی، تاریخچه ی تشکیل آن،‌ نفت و محیط زیست و... مطالبی هستند که در پایگاه اینترنتی وابسته به اداره ی کل اطلاعات انرژی آمریکا یافت می‌شود.

02

http://www.darvill.clara.net/altenerg/fossil.htm

 

معرفی سوخت های فسیلی، مزیت ها و معایب آن ها همراه با آزمون هایی در پایگاه اینترنتی شخصی andy darvill که ازمعلمان علوم پایه و ICT در Broadoak Community School است، موجود است.

03

http://fossil.energy.gov/education

 

فعالیت‌های آموزشی مناسبی برای معلمان و دانش آموزان در این پایگاه اینترنتی دولتی وابسته به بخش انرژی فسیلی گروه انرژی آمریکا ارایه شده است.

 

 

04

http://www.usoe.k12.ut.us/curr/science/sciber00/8th/energy/sciber/fuel.htm

 

این پایگاه اینترنتی که وابسته به اداره ی آموزش ایالتی یوتا است ،حاوی مطالبی در باره ی چگونگی تشکیل منابع سوخت های فسیلی را در بر دارد.

 

05

http://www.umich.edu/~gs265/society/fossilfuels.htm

 

در پایگاه اینترنتی دانشگاه میشیگان مطالبی در باره ی سوخت های فسیلی یافت می شود.

 

06

http://www.nyu.edu/pages/mathmol/modules/carbon/carbon1.html

 

توضیح ها و اطلاعات کاملی در باره ی عنصر کربن در این پایگاه، پایگاه اینترنتی رسمی دانشگاه نیویورک، آمده است.

 

07

http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/6.html

 

مطالبی در باره ی تاریخچه، شکل ها، ترکیب ها و... عنصرکربن، در این پایگاه اینترنتی که مربوط به بخش شیمی آزمایشگاه ملی لوس آلاموس است، آمده است.

 

08

http://education.jlab.org/itselemental/ele006.html

این آدرس شامل بررسی مربوط به مطالب آموزشی در باره ی اتم کربن همراه با راهنمایی برای معلمین، از بخش آموزش علوم آزمایشگاه Jefferson است.

 

09

http://www.webelements.com/webelements/elements/text/C/key.html

 

این آدرس مطالب پیشرفته تر در باره ی کربن و ویژ گی های آن را از پایگاه اینترنتی webelements در بر می گیرد و نسبت بهChemicalElements.com ، شامل مطالب تخصصی تری است.

 

10

http://members.aol.com/logan20/alkanes.html

 

معرفی آلکان‌ها، قواعد نام گذاری آیوپاک و روش‌های تهیه ی آن‌ها ، مربوط به این پایگاه اینترنتی معروف، AOL ، است.

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٩/٤/۳۱ - گروه شیمی