گروه شیمی منطقه یک تهران

تغییر آدرس وبلاگ گروه شیمی

آدرس جدید وبلاگ گروه شیمی:

www.tehchem1.mihanblog.com

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳٩٠/۳/٢٦ - گروه شیمی

اولین مجمع و کارگاه گروه شیمی

اولین مجمع و کارگاه گروه شیمی روز سه شنبه  ٨٩/٨/١٨ از ساعت ١۴:٣٠الی ١٨:٣٠ در محل ساختمان ضمن خدمت برگزار می شود .

موضوع جلسه : ١- ارایه  تقویم اجرایی گروه در سال جاری

                      ٢- بررسی سوال های امتحانی خرداد ماه

                      ٣- کارگاه  آموزش آنتروپی بدون کج فهمی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٩/۸/۱٠ - گروه شیمی

نمونه سوال سینتیک شیمیایی

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٩/۸/٢ - گروه شیمی

ادامه ی نمونه سوال محاسبه سرعت واکنش

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        ۱۳۸٩/۸/٢ - گروه شیمی